Lezingen en presentaties

Wij geven heel regelmatig lezingen en presentaties over rouw bij jongeren. De lezingen zijn een combinatie van informatie en persoonlijke verhalen van de jongeren die erbij aanwezig zijn. De presentaties zijn bedoeld voor jongeren zelf ((h)erkenning), als ook voor hun omgeving (inzicht). Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.