Begrijpend Leven

In juni 2023 organiseerden we het symposium ‘Begrijpend Leven’ in de Supply Chain Valley in Sevenum. Uit ontvangen evaluaties blijkt dat dit symposium heel positief is ontvangen.
Zowel door volwassenen alsook de jongeren.

Verbinding is het woord dat veelvuldig werd genoemd.
We zijn ontzettend blij met het gemiddelde beoordelingscijfer: 9 !!!

 

Uit de evaluatie met de vraag ‘Wat ga jij doen?’ bleek vooral dat mensen zélf met hun omgeving in gesprek zouden gaan. Zowel de volwassenen alsook de jongeren. 
Een aantal gaf aan, dat men de school in hun omgeving gaat benaderen en ‘Begrijpend Leven’ daar gaat aanbevelen. Ook wil men met een beleidsmaker in de eigen omgeving in gesprek gaan.

 

Een aantal aanwezige beleidsmakers (zowel gemeentelijk, provinciaal als landelijk) heeft gevraagd om een vervolggesprek. En die zijn gaande of in de planning. 

Tijdens het symposium is het boek 'Begrijpend leven' gepresenteerd. Dit boek kun je bestellen via deze site => KLIK HIER 

Bij het boek Begrijpend Leven zijn filmpjes gemaakt door Youtuber Govert Sweep.

Deze filmpjes kun je op deze site zien => KLIK HIER