Gastlessen

Door het vertellen van ons eigen verhaal creëren wij een opening om met andere jongeren in gesprek te gaan over wat er speelt in de klas. Wij sluiten aan op de behoeften van school en de jongeren. Onze gastlessen worden daarom op maat gemaakt en bestaan uit creatieve werkvormen die aansluiten bij de jongeren.

 

De gastlessen zijn in twee vormen mogelijk; per klas of voor meerdere groepen tegelijkertijd. Momenteel werken we op aanvraag; neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 


Gastlessen per klas

Dit is de meest veilige vorm, omdat dit meestal de groep is die dat jaar het meest bij elkaar is. Hierbij is aandacht voor elke leerling individueel. Voorwaarde is dat een mentor/ docent/ vertrouwenspersoon aanwezig is die meedoet in de les.

 

De gastles wordt gegeven door minimaal 2 jongeren, waarvan minimaal 1 getraind is om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. De randvoorwaarden worden vooraf door het bestuur besproken met een verantwoordelijke van de school. Onze gastlessen hebben een signaleringsfunctie. Het is belangrijk dat school deze signalen (mee) oppikt en er met de leerling(en) verder kijkt wat er nodig is.

 

Een gastles van Mijn Masker Af duurt 2 lesuren (2 x 45/50 min). Na de les krijgen leerlingen een ‘lege’ brief om te schrijven. Deze wordt (indien gewenst) op dezelfde dag nog door de gastlesjongeren beantwoord. Een gastles team geeft maximaal 2 gastlessen op 1 dag. 

 

Kosten: € 200,- per gastles incl. nabehandeling brieven, plus reiskosten voor alle aanwezigen namens Mijn Masker Af. 


Gastles voor meerdere groepen tegelijk

De gastlessen voor meerdere groepen tegelijkertijd zijn minder op het individu gericht. Het ligt aan de groep (én de leerkrachten/aanwezige volwassenen) of álle leerlingen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te doen. Deze vorm van gastlessen geven we al enkele jaren aan alle HAVO4-leerlingen en, op een ander tijdstip, VWO5-leerlingen van het Cambreur College in Dongen tijdens hun bezinningsweek.

 

Deze les wordt ook gegeven door minimaal 2 jongeren en duurt een dagdeel (max. 3 uur incl. pauze). Een gastles team geeft 1 gastles in deze vorm op 1 dag.

 

Kosten: € 300,- per dagdeel, plus reiskosten voor alle aanwezigen namens Mijn Masker Af.