Het boek 'Ik zet mijn masker af'

Ik voelde me eenzaam en verdrietig. Niemand zag hoe slecht het met me ging. En zelf vertelde ik het hen ook niet…

 

Op 14 september 2014 is het boek 'Ik zet mijn masker af' gepresenteerd. In dit boek vertellen 20 jongeren (14-25 jaar) over hoe zij een overlijden van een dierbare overleefden. Met thema's zoals: niet anders willlen zijn, maar zich wel anders voelen; omgaan met confrontaties; angst om meer te verliezen; communicatie binnen het gezin; bescherming van gezinsleden; omgang met vrienden; school, studie, werk, etc.

Verhalen waarin andere jongeren (h)erkenning zullen vinden, en die de omgeving van jongeren meer inzicht geven in hoe jongeren rouwen. Het boek is bedoeld voor iedereen; jongeren in rouw, vrienden, familie, hulpverleners en andere geïnteresseerde. 

 

 

Juist nu ik ouder ben, denk ik er veel meer over na en heb ik meer behoefte om erover te praten...

 

Ik was bang om nog meer te verliezen...

 

Thuis praatten we nooit over mam of over ons verdriet. Dat uitte zich bij mij in boosheid en werd ik gestraft voor mijn gedrag...

 

Het ging niet goed op school. Helaas begreep mijn leerkracht niet dat it kwam door wat er was gebeurd. Het was toch al zo lang geleden...